Digitální technologie


Digitání tisk je použitelný v mnoha oborech polygrafické výroby, kde může doplňovat, příp. nahrazovat konveční tiskové techniky - např. ofset při málonákladovém tisku, sítotisk při velkoformátovém tisku nebo flexotisk při obalovém. Použití digitálního tisku je podmíněn jeho výhodností pro daný typ zakázky.


Digitální workflow

Tento termín je přejatý anglický výraz, který lze volně přeložit jako „digitální pracovní prostředí/postup”.

Digitální tiskové stroje

 1. Technologiemi lze zrealizovat personalizovaný tisk, který je vhodný při nižších nákladech.
 2. Narozdíl od konvenčních technik, nemají fyzickou tiskovou formu (=neexistuje žádný polotovar). Počítač je spojen přímo s tiskovým strojem, tedy mezi souborem v počítači a vytisknutým dokumentem. Tisk probíhá přímo z digitálních dat.
 3. Označují se jako NIP technologie (non impact printing), protože zde není dominantní tlak.
 4. Digitální tisk musíme rozlišit od tisku digitalizovaného (technologie DI - direct Imaging). Největší třídou digitálního tisku jsou digitální tiskové stroje, které jsou schopny tisknou ve stejné kvalitě jako ofsetové tiskové stroje. Odlišují se jen složením barvy a způsobem nanášení barvy na papír.
 5. Je v podstatě jedno zda kopírujeme kopie nebo originály, digitální data jsou stejná

Digitální tisk:

 • Příkladem běžného digitálního tisku je barevná kancelářská tiskárna.
 • Rychlost tisku, minimální doba potřebná ke zpracování zakázky
 • Nízké celkové náklady (v porovnání s klasickým ofsetovým tiskem)
 • Výkon digitálního tiskového stroje se pohybuje na hranici řádově 1000 výtisků/hodina.
 • Digitální tisk nezaměňujeme s pojmen suchý (bezvodý) ofset.
 • Typickými představiteli digitálních tiskových strojů jsou výrobky firem Xerox, Xeikon, Indigo
 • Mohou tisknout jak v arších tak v kotoučích a používat práškové nebo tekuté barvy.
 • Kotoučové digitální stroje potiskují základní formát A3 nebo A2 a jsou schopny potisknout papír ve větší délce (= až 10m), což je výhodné pro tisk billboardů.
 • Archové digitální tiskové stroje tisknou na formát A3, můžeme tisknout na různé druhy papíru.
 • Nejčastěji vyžadovaný formát dat je PDF.

 

Digitalizovaný tisk

 • Nejde o žádnou formu digitálního tisku, ale o klasickou ofsetovou technologii s přímým osvitem tiskových desek ve stroji.
 • Tyto digitální tiskové stroje pracují přímo s digitálními daty bez použití klasických filmů a tiskových desek.
 • CTP technologie. Pro osvit tiskových desek se nejčastěji používají laserové jednotky.
 • Presstek (stroje Heidelberg Quicemaster a Adast Dominant) alreo (Heidelber Speed master 74DI)
 • Tiskové desky již po osvitu nejsou vyvolány, ale jen očištěny. K výrobě těchto tiskových strojů se věnuje hlavně společnost Heidelberg (Firma má po celém světě 1200 instalací)
 • Tiskové stroje DI jsou určeny pro tisk velkého množství zakázek zejména s nižším nákladem (Řádově 1000ks).

Výhody

 • Podstatné zkrácení doby mezi dokončením návrhu tiskoviny a jejím tiskem (úspora financí za film a nátisk). Toto bývá vyrovnáno vyšší cenou za vysvícení.
 • Např. i to, že stroje Speedmaster 74 jsou všechny tiskové desky po automatickém upnutí osvíceny přímo ve stroji za cca 3 min. Současně jsou automaticky nastaveny všechny barevníky.

Historie

Vývoj digitálních tiskových technik již probíhá několik desetiletíl, ale masivního rozvoje dohnal v 90. letech 20. století.

Výhoda digitálního tisku je zřejmá a to možnost personalizovaného tisku a možnost tisku print on demand (tisk na požádání). Vytisknu aktuálně tolik kolik aktuálně potřebuji tzn. a případně dotisknu další požadované množství (na rozdíl od konvenčních technik kde je třeba odhadnout náklad.). V současnosti se využívá několika digitálních technologii z nich nejrozšířenější je elektrofotografie a InkJet tisk.

InkJet

InkJet

1. Kontinuální

Z tiskové hlavy je generován souvislý proud kapiček a podle potřeby jsou některé vychýleny na potiskovaný materiál či mimo něj. Inkoust je přiváděn do generátoru kapek, který pomocí piezoelektrického krystalu vystřeluje kapičky mezi 2 páry elektrod. Od tohoto momentu se rozdělují 2 základní cesty.

1.1 Binary Deflection

Ze sásobníku inkoustových tiskáren je vysokotlakým inkostem přiváděn řídící signál (1/0) do generátoru kapek. Pomocí piezoelektrického prvku jsou kapičky vystřikovány mezi 2 páry elektrod.

 1. Pár nabije kapičky, které nemají tisknout.
 2. Pár vychyluje pomocí vysokého napětí tyto netisknoucí kapičky, do přepadu a z něj pak putují zpět do sásobníku inkoustu. Nenabité kapičky putují na potiskovaný materiál.

Tiskové hlavy mohou být spojovány do serie tak, aby pokryly celou šíři materiálu. To umožňuje vysoké rychlosti tisku.

1.2 Multiply Deflection

Tisknoucí kapičky jsou selektivně nabíjeny, tím jsme schopni usměrnit dráhu nabíjených kapiček. Různé kapičky jsou nabity různě. Nenabité kapičky pokračují zvolna do přepadu.

2. (Drop on demand)

U diskontinuálního tisku je kapička je tvořena jen tehdy, kdy má-li tisknout. Tyto kapky mají objem menší než 5 pikolitrů.
Na základě digitálních dat jsou generovány elektrické impulzy, které způsobují vystřelování kapek, ty opouští ústí trisky pouze tehdy, mají li tisknout. Ø trisek je 10-50 μmetrů.
V závyslosti na viskozitě(tekutost) inkoustu, je tisková hlava schopna generovat 5.000-20.000 kapek za sekundu. Podle způsobu generování kapek rozlišujeme:

 

2.1 Termální

Hnací silou kapičky je tlak par rozpouštědel inkoustu (zpravidla vody), které vzniknou prudkým zahřátím topného tělíska, které je v těsné blízkosti trisky.
Topné tělísko se ve Zlomku sekundy nažhaví nad 300°C a odpaří malé množství inkoustu, tím se vytlačí kapička z tiskové hlavy rychlosti několika desítek metrů/s.

Při poklesu tlaku (daném snížení objemu inkoustu) dojde k doplnění ink ze zásobníku

To co způzbuje že kapička vyletí, je tlak páry.

Rozeznáváme 2 tipy rozeznávání

 1. side shooter - je starší, topné tělísko je dále od trisky.
 2. roof shooter - vytláčí se zde veškerý inkoust mezi topným tělískem a tryskou.
  Výhodně uspořádaný, kdy mevzmokají sekundární kapičky

2.2 Piezoelektrický inkoustový tisk

Zde se využívá obrácený piezoelektrický jev (přivede napětí na piezoelektrický prvek způsobí jeho deformaci).
Tato deformace způsobí změnu objemu prostoru, ve kterém je inkoust z toho plyne změna tlaku (konkrétně zvýšení), která je hnací silou kapičky.
Nevznikají sekundarní kapičky

2.3 Elektrografie

Ve všech elektrostatických inkjetech se využívá vliv elektrického pole.

Jsou ve státiu vývoje a v praxi se dosud nevyužívají. Princip této techniky je znám od roku 1938. Tehdá si všichni slibovali, že nahradí drahé fotografické kopírování. První zařízení bylo na trh uvedeno v 50. letech firmlou Haloid -> Xerox. Nevyužívá se zde kapalná tisková barva, ale praškový toner. Suchý toner.

Další zlom ve vývoji přišel v 70. letech, kdy díky zavádění PC, byl analogový postup nahrazen digitálně řízeným světelným zdrojem. Využíval se Helium Neonový laser.


Foto - © 2009 Richard Almond