Akcidenční tiskoviny


Tisknou se převážně digitální technologií

Velikost platebních karet je dána mezinárodní normou ISO 3554 na 85,6 × 54 x 0,76 mm.