Čárové a plošné kódy


 • Identifikace zboží pomocí čárových nebo plošných kódů.
 • Tyto prvky musí umožňovat jednoduché kódování a spolehlivé rozeznání i v náročných podmínkách.
 • Cenově nenáročná výroba i identifikace pomocí optoelektrických zatízení
 • Použití jednodimenzionálních čárových kódů k identifikaci poprvé v roce 1949 v USA.
 • UPC - univerzal product code, EAN - European

Konstrukce čárových kódů

 • Každý čárový kód je tvořen sekvencí čas a mezer různé šířky
 • Šířky čar i mezer je celým násobkem nejtenčí čáry nebo mezery - tzv. modulu
 • Nosičem informace jsou čárky i mezery, konstrukce znaků je u každého kódu jiná a je dána tzv. kódovacími tabulkami.
 • Vypovídací schopnost
 • Každý kód začíná sekvencí čar a mezer pro start a stop.

 

Rozdělení čárových kódů

Podle způsobů detekce

 • Optoelektronický - čárové a plošné kódy, strojově čitelní písmo OCR
 • Magnetický - magnetické kódy na platebních a kreditních kartách
 • Radiofrekvenčně - RFID, aktivní nebo pasivní radiofrekvenční obvody

Podle rozměru kódu

 • 1D čárové kódy - pouze v horizontálním směru
 • 2D čárové kódy - (stacked symbology, multirow code, matrix code:) informatice jsou zaznamenány v horizontálním i vertikálním směru
 • 3D kódy - třetí dimenze je barva

Podle zakódovaných znaků

 • Numerické
 • Numerické se speciálními znaky
 • Alfanumerucké - ASCII, čísla + malá či velká abeceda

Podle počtu znaků

 • Pevnou šírkou - EAN8, EAN 13
 • Variabilní počet znaků

 

Jednodimenzionální kódy

Code 2/5 (Industrial)

Code 2/6

Numerický kód s variabilní délkou = 0-9 + 6 speciálních znaků.
Každý znak se skládá ze 7 prvků = 4 čáry, 3 mezery.
Kód je ohraničen nosnou/rovnou čarou.
Mezera je přibližně rovna modulu a nenese informaci.
Tisk je nenáročný, protože je zde značná tolerance šířky čar.

Code 128

Code 128

Alfanumerický kód využívá 128 znaků ASCII, 4 speciální znaky,
4 řídící znaky (3 znaky pro start, 1 pro stop). 3 kódovací sady (A,B,C).
Každý znak je kombinací 3 čar a 3 mezer, celkem na šířku 11 modulů.
Pouze znak stop je široký 13 modulových šířek.
Je zde značná tolerance šířky čar, ale vysoký požadavek na přesnost tisku.
Velké množství zaznamenaných informací

ISBN (international standard book numbering) - 13

ISBN

Mezinárodní standard.
Vznikl v anglii v 60. letech, v ČR využíván od 1989.
10 místné číslo pro každou neperiodickou publikaci.
Je rozděleno do 4 částí (první 3 mají variabilní délku). 80-0000-00-8.
Jednotlivé části jsou odděleny spojovníky.
Nelze vynechat žádnou číslici biť by šlo o 0.

 1. Identifikátor skupiny. Určuje zemi (např. ČR 80, Anglie 1, Německo 3) jazykovou oblast v niž nakladatelství působí.
  Přiděluje jej mezinárodní agentura ISBN. Má 1-5 číslic.
 2. ID nakladatele. Přiděluje mezinárodní agentura v určitých rozsazích, aby se předešlo tomu, aby neměli žádné 2 knihy stejné ISBN.
 3. Může být až 6 místný.
 4. ID Titulu. Uděluje jej nakladatel a určuje konkrétní vydání knihy.
 5. Kontrolní číslice. Vypočítává se složitějším způsobem.

V Ceske republice kody prodava GS1.

EAN (European Article Numbering)

EAN

Vznikl v roce 1977.
Používání tohoto systému řídí a kontroluje nevládní organizace IANA EAN. Dnes celosvětová organizace více než 60 zemí.
EAN13 a EAN 8 jsou numerické kódy s pevnou šířkou. Jsou tvořeny dvěma identickými okrajovými znaky (START/STOP).
Dělícím znakem a numerickými znaky 0-9.

Definovány 3 kódovací tabulky: - A, B a C pro rozhodutí volby rozhoduje číslo na 13. pozici počítáno zprava.

EAN 8 se použije kódovací tabulka A pro čtyři levé znaky a tabulka C pro čtyři znaky v pravé polovině symbolu.
Každý znak tvoří 7 prvků (mezer nebo čar) řazených podle kódovacích tabulek.
Základním parametrem je modulová šířka X,k terá odpovídá nejužší šířce mezery nebo čáry.

 

Dvoudimenzionální kódy

3-DI

3-DI

Kruhové symboly, vhodné jako identifikační štítky na zakřivené předměty.

Array Tag

Array Tag

Elementární šestihranné symboly, které mohou být samostatně nebo ve skupinách.
Je schopen zakódovat stovky znaků a je možno jej číst i na vzdálenost 50m
Používán v oblasti náladní dopravy

Aztec Code

Aztec Code

Zaveden v roce 1995.
Základní prvek tvoří malé černé čtverečky rozložené ve čtvercové rozložené ve čtvercové mřížce s centrálním plným čtvercem ve středu.

 

Třídimenzionální kódy

Ultracode

Ultracode

Symbolika využívání dvojic svislých sloupců buď se 7 monochromatickými buňkami nebo 8 vícebarevnými buňkami (W, R, G, M, C, M,Y a B) k zakódování všech údajů do určitých druhů znaků.

kód délka typ délka použití
UPC A 10 N Fixní (12) obchod
UPC E 10 N Fixní (8) obchod
EAN 8 10 N Fixní (8) obchod
EAN 13 10 N Fixní (13) obchod
Code 2/5 10 N Variabilní technika
Codabar 16 N,S Variabilní zdravotnictví
Code 39 43 N,S,A Variabilní všeobecně, farmacie, elektrotechnika
Code128 128 ASCIIN,S,A,a Variabilní technika, zdravotnictví, obchod
N - num, A - velká písmena, a - malá písmena, S - speciální

Související

11.11.11 - Numberphile