Hologramy a lentikulární technologie


Dokáží pomocí dvojrozměrného nosiče obrazového záznamu (emulze na skle, film, plastová folie) zobrazit trojrozměrné objekty. Iluzi pohybu nebo trojrozměrných objektů v závislosti na změně úhlu pohledu neumožňují jenom hologramy, ale i lentikulární tiskoviny pomocí soustavy válcových čoček. Bývají často nesprávně zaměňovány, jedná se ale o jiné principy zobrazení.


Lentikulární technologie

 • Princip spočívá v aplikaci soustavy válcových čoček na speciální upravenou tiskovinu.
 • Je rozeznatelná hmatem podle vroubkovaného povrchu.
 • V závyslostu na změně úhlu pohledu, rovněž mohu vytvořit iluzy prostorové hloubky.

Efekt překlápění a transformace

animace
 • Spočívá v proměně několika obrazů, které jsou až na detaily stejné (otevřené/zavřené oči atd.)
 • Tato změna se projeví při změně pozorovacího úhlu.
 • Lentikulářní deska musí mít široký úhel, aby obě oči vnímaly současně stejný obraz.
 • Pozorovací úhlem 40 - 55° lze docílit animace, zoom, morph efekt -> přeměnu 1 předmětu do druhého.

Stereoskopický 3D efekt

3D
 • Funguje na bázi binokularity lidského zraku.
 • Každé oko pozoruje předmět z trochu jiného úhlu - 2 odlišné obrazy do mozku.
 • Dvojice obrázků (stereopáry) pro pravé a levé oko.
 • Je nutné zvolit méně vypouklé čočky s úzkým úhlem pozorování (asi 30°).

 

 • Lentikulární desky se zhotovují za tepla ražením do rovinných opticky dokonalých desek.
 • Používají se amorfní a krystalické polyestery, polypropylen, polyetylen, poly vinil chlorid.
 • Tloušťka lentikulární desky desky je od 0,6 - 4mm
 • Hustota čoček je 10 - 200lpi.

 

Postup výroby lentikulární tiskoviny jakéhokoliv typu (4 kroky)

1. Výběr předlohy

 • Obrázky by neměli být příliš kontrastní a příliš tmavé
 • Neměli by obsahovat velké množství detailů
 • Všechny obrázky o stejné velikosti a rozlišení, většinou stačí 300dpi
 • Barva pozadí by neměla být příliš tmavá
 • Velikost písma by měla být minimálně 12bodů a znaky musí být orientovány rovnobězně s osou válcových čoček.
 • Nedoporučuje se používat linky rovnoběžnou s osou válcových čoček

2. Příprava předlohy pro tisk

 • Rozložení obrázků do proužků, které jsou stejně orientované jako je předpokládaná osa válcových čoček.
 • Následuje proložení=interlacing (spojení 2 obrázků do 1 -> jako na ZŠ skládání 2 pohlednic). Protože tímto způsobem dochází k zvětšení výsledného obrázku zdeformovat na původní velikost jednoho z obrázku.

3. Tisk

 • Každá tisková technika má svá omezení a to i v případě sítotisku s injektem lze použít hustotu čoček 10-40 lpi.
 • Ofsetem a flexotiskem jsem schopen tisknout tak, že mám hustotu čoček 75-200 lentikular ler inch
 • Jako materiál přes tisk se používá syntetický papír na který se nanese dokonce dokonale transparentní tekná vrstvička lepidla
 • Přesnost umístění tisku pod čočku musí být maximálně 25mm

4. Dokončení

 • Jde o přesné přilepení lentikulární desky, která musí dokonale přilnout k povrchu
 • Přesnost umístění je s krokem 10 ym

Hologramy a holografie

Z řeckého holos grafein (Holos=rytina, grafein=uplný)
1948 - teoretické základy holografie
1958 - vynález laseru -> praktickí zkoušky s holograifi

Hologramy se využívají na obalech, zaručují ochranu proti falzifikaci, obecně na tiskovinách u nichž chceme zvýšit atraktivitu apod. Pomocí nich lze na dvojrozměrném nosiči zobrazit trojrozměrný objekt.

Typy hologramů z hlediska aplikace

 1. Obrazové "display"
 2. Ražené hologramy - forma samolepících etiket
 3. Ochranné - nezpečnostní prvky na tiskovinách (proužky na bankovnkách, kryptogramy)
 4. Holografické a difrakční folie - rainbow efekty

Z hlediska prostorového charakteru

Holografie

Kontrolovaně deformovaný povrch, který stanoveným způsobem láme dopadající světlo na něj, čímž vzniká vlastní obraz. Tento obraz je tvořen drobnými vrypy, které tvoří reliéf hologramu.

Tento reliéf hologramu je zhotoven do velmi tenké folie. Výhodou je jeho velké rozlišení 1400 linek/mm. Právě tato velká hustota čar umožňuje správně lámat dopadající světlo a tím vytvářet grafický obraz.

Výhody hologramů:

 • Slouží jako ochranný prvek proti tvorbě falzifikátů.
 • Není možné padělat běžnými polygrafickými postupy (scanner, tisk, copy).

2D hologram

je to hologram plošný, jeho charakter je 2-rozměrný obrázek, jehož plochy jsou vybarveny 4 základními barvami a jejich vzájemnými přechody. Pokud změníme úhel pohledu, dochází u 2D hologramu ke změně barevnosti, obrysu a nebo struktury. Speciálním typem 2D hologramu je tzv. hologram Dot matrix, u něho je celý obraz rozdělen na malé plošky (čtverečky) 0,03x03mm.

3D hologram

Tento typ hologramu nabízí vizi trojrozměrného obrazu (na dvojrozměrné podložce) oproti hologramu 2D vyžaduje hologram 3D silnější bodové světlo. Vyrábí se pomocí laserového paprsku na holografické desce podobně jako hologramy 2D. Variantou 3D hologramu je hologram kombinovaný 2D/3D.

Hologram umístěny na kovu

hologramy se objevují i v jiných sférách výroby. Náhradní díly nebo jiné značkové zboží variantou ochrany takovýchto výrobků je lisování hologramu přímo do kovů (zlato, stříbro, měď)

Multimatrix

 • Hologram, který obsahuje několik ochranných prvků a byl uveden trh českým výrobcem v roce 1998.
 • Tento hologram je kompletně generovaný v PC (jeho samotná výroba je odlišná od 2D a 3D)
 • Lze zapisovat v rozlišení 254000DPi - umožňuje do tohoto hologramu zapisovat velké množství bezpečnostních proužků, které není možné zaznamenat laserem. Informační struktura může obsahovat až 12MB/mm2.
 • Tyto hologramy se vyznačují vysokou ostrostí bodů a zvýšeným jasem obrazu.

 

 • Dot Matrix: 150 mm x 150mm 70 000 - 100 000 Kč
 • Multi Matrix: 270 mm x 270 mm - 150 000 - 250 000 Kč.