Moderní metody výroby tiskových forem


Technologie Computer to Plate, Computer to Press, Computer to Cylinder, Computer to Sleeve, srovnání s analogovou cestou zhotovení tiskových forem


Computer to Plate

Jedná se o novější postup zhotovení tiskové formy. Předcházel mu systém CTF (film). Je zde počítačem nasvícený film v osvitové jednotce a po chemickém zpracování následuje expozice přes tyto filmové výtažky na TF. Tato forma musí být posléze vyvolána.

Přes CTP odpadá práce s filmy, tím je zajištěna vyšší ostrost obrazu, nenakopírováním prachu a škrábanců a a odpadá chemie spojená se spracováním filmů.

Z hlediska konstrukce rozlišujeme:

Bubnové osvitové jednotky / CTP rekordéry

  • Exponovaný materiál (film, tisková forma) je zafixována na povrchu bubnu, tento buben rotuje a záznamová hlava se posouvá ve směru osy bubnu.
  • Záznamový hlava je v blizkosti povrchu bubnu -> krátká dráha paprsku -> vyšší energetický výkon -> možnost expozice méně citlivých materiálů
  • Osvit se provádí několika paprsky současně až (384 linek za otočku) -> tento paprsek je rozdělen pomocí dichroických zrcadel (částečně propustných)
  • Výhody jsou krátké doby osvitu

S vnější činnou plochou
s vnitřní činnou plochou.

Ploché

S UV výbojkou.
Plochý osvit
Kapstanová

Computer to Press

Computer to cylinder

Z počítače na válec tiskového stroje, který slouží jako tisková forma. Motiv na něm může být zhotoven jak v tiskovém stroji tak i mimo něj. Např. v hlubotisku.

DI (Direkt Imaging)

Ještě modernější varianta. Někdy též nazývána jako digitální tisk. Tisková forma se zde vytváří přímo z dat počítače uvnitř tiskového stroje, nikoliv v samotném zařízením.

Digitální tisk

Nemá žádnou tiskovou formu. Tisk probíhá přímo podle návrhu v elektronické podobě. Tyto stroje jsou označovány jako digitální stroje nebo NIP stroje (non-impact pront = beztlakový tisk).