Osvitové jednotky a skenery


Tisková forma vzniká ve 3 po sobějdoucích krocích:

 1. Zpracování souboru rastrovacím programem nebo procesorem RIP, který vytvoří bitovou mapu
 2. Osvit - expozíce filmu v osvitové jednotce
 3. Vyvolání exponovaného filmu ve vyvolávacím automatu

Osvitové jednotky

Osvitová jednotka: přístroj připojený k PC, kde je obraz založen na obrovském množství bodů. Týto body jsou postupně za pomoci laserového světelného zdroje naexponovány na fotografický film. Tímto druhem osvitu vzniká latentní obraz (neviditelný, zviditelní se až pří vyvolání).

Rozdělení osvitové jednotky podle technologie a konstrukce:

 1. ploché(capstanoý princip)
 2. bubnové
  • vnitřní osvit
  • vnější osvit (moc se nepoužívá)

Plošný (capstanový) princip

Ve vertikální nebo korizontální upevněné desce, které je buď fixní nebo pohyblivá.

 1. v jedné romině, napříč s filmoým pásem, kteý se pohybuje pomalu dolů, je rozmitán (rozprostírán) paprsek laseru, který postupně osvítí každý mikrořádek filmu.
 2. rozmítáníse provádí proto, aby laserový paprsek dopadal na film kolmo, pokud tomu tak totiž není dopadající paprsky mají u kraje filmu eliptický tvar, místo kruhového (což je zapříčeněno delší dráhou paprsku a úhlem sklonu) a činí to obraz nekvalitním

Osvit ve vnitřním válci

TF je upevněna na vnitřním povrchu záznamového válce. Osvit probíhá většinou prostřednictvím 1 laserového paprsku. CTP pomocí "fialových" laserových diod.

 • v rozsahu vlnových délek 400 - 410nm
 • výkon 300 nW, lze i snížit v případě citlivé desky

Halogenstříbrné desky

vysoká citlivost i rozlišení až 350 000 výtisků, nelze vypálit nejsou odolné vůči UV barvám a mycím prostředkům

Fotopolymerové desky

méně citlivé až 200 000 výtisků, 1 mil po vypálení odolné proti UV barvám a mycím prostředkům

Skenery z hlediska konstrukce

Ruční

Těmito skenery přejíždím přes předlohu. Kolečka skeneru jsou svázána s pohybem enkodéru. Pohyb, neboli otáčení koleček jsou svázána s otáčením enkodéru, který definuje rozlišení ve směru pohybu skeneru. Tyto skenery se hodí pro kancelářské použití, jsou lehké, levné, rozlišení nízké.

Plošné

Předloha je zde položena na skleněné desce, může být s papíru, kartónu či lepenky. Ohebná či neoheobná, ano i 3D. V případě snímání transparentních předloh, využíváme dianástavec a využíváme zdroj záření, umístění nad předlohou. Odražené paprsky v případě odrazových předloh, dopadají na soustavu zrcadel a optických prvků a poté dále na fotosenzor (CCD nebo CMOS). Prostřednictvím A/D převodníku, je signál převeden na data a poslán do PC. Tyto skenery mohou využívat technologii, XY Stitch. V tomto případě je předloha snímána v úzkých pruzích, které jsou následně softwarově spojeny, tím docílím vyššího rozlišení. Dynamický rozsah těchto skenerů je vyjádřen jako D_max - D_min je až přes 3.

Bubnové

Rychlost otáček bubnového skeneru, respektive skleněného válce je až 1800 otáček za minutu. Uvnitř válce se axiálně posouvá zrcátko do stran, čímž vzniká mikrošroubovice. Paprsek je pak veden, skrze objektiv na zrcátko se 100% odrazivostí a dále na soustavu dichroitských zrcátek (částečně odrazivých).

Rastry - síťování

Na většině tiskových forem nelze vytvořit více a méně tisknoucí místa, jinými slovy nelze dosáhnout různých odstínů (světlostí) pomocí velikosti nánosu barvy. Z tiskových technik toto umí pouze hlubotisk.

Pérovky, tedy čáry, plochy barvy či text, lze tisknout bez rastru. Tyto motivy lze sice síťovat, ale obvykle tím snížíme kvalitu.

AM - amplitudově modulovaný, Autotypický rastr

Používá body ve stejné vzdálenosti od sebe, mění se jejich velikost. Intenzita barev řízena různě velkými tiskovými body.

FM (frekvenčně modulovaný) rastr

Používá stejně velké tiskové body,rozmístěné nestejně daleko od sebe.
Světlá místa jsou dosažena malou hustotou bodů, tmavá velkou hustotou.

XM hybridní

Mění se mi jak velikost tiskového bodu, tak i jejich hustota na jednotku plochy.