Tuhá vazba zakázková a nasazovaná


Jde o technologicky nejnáročnějšíze vazby. Díky své odolnosti určeny především pro dlohodobé používání, tedy namáhání vazby. Knižní blok je spojen šitím nebo lepením s knižními deskami, které jsou vyrobeny z lepenky nebo plastu. Spojení je zajištěno přesádkami podlepenými k vnitří straně knižních desek, nebo případně zavěšením ve hřbetě na dutinku.


Tuhé vazby

Tuhé vazby rozlišujeme podle knižních desek, podle jejich zpracování a použitého materiálu. Zhotovení knižního bloku je shodné pro všechny druhy tuhých vazeb. Pro jeho spojení lze použít všech dostupných technologií, kromě šití drátem.

Často se zdobí kapitálkem.

Označení Knižní název vazba Určující parametr Spojení knižního bloku
V7 tuhá vazba s kombinovaným potahem konstrukce desek - slepení
- sešití nití
- sešití tavnou nití
V8 tuhá vazba s nekombinovaným potahem konstrukce desek - slepení
- sešití nití
- sešití tavnou nití
V9 tuhá vazba s deskami plastů konstrukce desek - slepení
- sešití nití
- sešití tavnou nití

Kniž ní blok lze spojit:

  • šití nitěmi na knihařských niťovkách
  • lepením ze složek šitých tavnou nití lepením ze složek perforovaných ve hřbetním lomu.
  • lepením ze složek s ostraněnými hřbetnými lomy
  • lepením ze složek slepovaných při skládání ve hřbetním lomu

Knižní blok je šitý knižním stehem na gázu nebo bez gázy. Pro knižni bloky s velikostí formátu do A5 se používají 3-4 stehy, pro knižní blok do velikosti A4 se používá 4-5 stehů. Po sešití knižního bloku následuje zakliženi, tedy nanesení lepidla na hřbet knižního bloku, aby získal větší pevnost. Tady hrozí zatékaní lepidla mezi složky.

Technologický postup výroby kniž ní vazby:

  • zhotovení knižního bloku
  • zhotovení knižních desek
  • zavěšení a dokončeni vazby

Nejprve docházike skládání knižních archů na složky a lisování těchto složek, ať už jsou skládané klasicky, šité tavnou nití, perforované nebo lepené ve hřbetním lomu. Následuje úprava a nalepování předsádek a příloh snášení knižní hokompletu, šití nitěmi na niťovkách, lisování hřbetu a jeho případné oblepení u lepených vazeb.

Na předsádky se používá předsádkový papír o ploš né hmotností kolem 120g/m2

V7 - s kombinovaným potahem

Poloplátěná vazba s tuhými knižní desky jsou potaženymi papírem a hřbet knihy je potažen plátnem, nebo jiným vhodným materiálem. Potahový papír bývá samozřejmě většinou potištěn.

Knižní blok je šitý nebo lepený, zavěšený do knižních desek. Ražba se provádí jen hřbetu do šířky nad 6mm.

V8 - s nekombinovaným potahem

Celoplátěná vazba s tuhými deskami. Knižní desky jsou potaženy celistvým plátnem.

Knižní blok je šitý nebo lepený, zavěšený do knižních desek. Ražba se provádí na hřbetě i deskách.

Tato vazba má povolené tři varianty.

  • V8a je vazba, kdy jsou knižní desky potaženy laminovaným potahem.
  • V8b je tuhá vazba s deskami potaženými papírovým potahem. Papír může být lakovaný, běžně potištěný, speciální potahový, nebo se syntetickým zátěrem.
  • V8c tuhá vazba s deskami potaženými z jiného materiálu, například usní, imitací usně, včetně vatování desek.

V9 - s deskami plastů

Desky jsou z plastu ztužené neměkčenou PVC fólií nebo lepenkou. Povolená varianta je V9a, což je tuhá vazba s neztuženými deskami z plastu, pouze měkčené PVC fólie. Knižní blok se zavěšuje do desek šitých nebo lepených.

Normou doporučovaný rozsah knižní složky by neměl být větší než 32 stran. Knižní archy u natíraného papíru o plošné hmotnosti 140 g/m2 je nutno vyřazovat do osmistránkových složek. Pevnost vazby lepeného knižního bloku s frézovaným hřbetem se testuje tzv. Pull-testem v tahu (0,6 kN/m) a Flex-testem v ohybu (800 ohybů/min.)

V9a - vazba s neztuženými deskami z plastu, pouze měkčené PVC folie.

Tuhá vazba nasazovaná

neboli průmyslová vazba (zhotovuje se hromadně) potištěné archy se skládají na knižní složky, ty poté tvoří knižní komplet, po slepení to nazýváme knižním blokem odděleně se zhotovují knižní desky, které se s knižním blokem spojí pomocí předsádky to vše se dělá pomocí speciálních strojů.

Knižní arch je tedy = potištěný arch papíru, který se při dokončovacím zpracování skládá na knižní složky

knižní složka = potiskovaný arch papíru složený jedním nebo několika lomy na předepsaný formát knihy

knižní komplet = úplná sestava snesených listů knižní blok = knižní komplet spojený ve hřbetu lepením nebo šitím kapitálek = lepí se na horní a dolní okraj oříznuté knižního bloku (zpevňuje) Lepenkové přířezy a hřbetník se nalepují ,,nasazují“ přímo na knižní blok, kde se rovněž potahují. Předsádka je vždy vyztužená, slepuje se mimo složku ze dvou listů předsádkového papíru, lepí se škrobovým lepidlem. Po neúplném zaschnutí se sestavené předsádky oblepí kolem přední a zadní složky. Šití a opracování: je možné šít jednoduchým stehem – každou složku zvlášť, i střídavým stehem – dvě složky najednou. Zaoblení knižního bloku – pokud není jednoúčelový oblící stroj, provadí se kladívkem Vyklepávání drážek je modelování hřbetu, které má za účel zpevnit hřbet a dát mu stálý tvar, vyklepává se do úhlu 135° (viz. Obrázek z těch naskenovaných papírů od Kýty na naší fb stránce) Hřbetník = tenčí proužek lepenky, k přitažení hřbetníku se připraví přitahovací papír Nasazovaná vazba je zpravidla poloplátěná s plátěnými rohy. Tuhou vazbu nasazovanou není možné zlatit strojem jako např. U podlepované vazby Shrnutí: PŘÍPRAVA SLOŽEK A PŘEDSÁDEK ŠITÍ A OPRACOVÁNÍ KNIŽNÍHO BLOKU VYKLEPÁVÁNÍ DRÁŽEK NASAZENÍ HŘBETNÍKU A LEPENKOVÝCH PŘÍŘEZŮ DOKONČENÍ VAZBY POTAHOVÁNÍ A PODLEPOVÁNÍ

Původní řemeslný způsob tuhé knižní vazby. Lepenkové přířezy a hřbetník se nalepují "nasazují" přímo na knižní blok, kde se rovněž potahují. Odtud má pevná a tvarově stálá vazba název. K pevnosti přispívá ještě ztužená předsádka, vyklepání (tvarování) drážek a přelepení hřbetu. K určité variantě - poloplátěná s plátěnými rohy, viditelnými plátěnými pásky předsádek, bez ražby, přes hřbet bílý práškový pásek - bývala používána pro veřejné knihovny s vžtytým označením knihovní vazba.