Automatizace řízení výroby


Čárové kódy jsou prostředkem automatické identifikace zboží, předmětů a objektů.

Pro každou zakázku je v Prinect Integration Manageru vždy centrálně uložen jeden JDF zakázkový list (Job Ticket).

Standardizace podle dobře vypracovaných mezinárodních norem a doporučených postupů usnadňuje automatizaci řízení výrobních postupů. Je velmi důležitá např. v obalovém tisku, kde požadavek, aby vzhled obalu daného produktu byl naprosto stejný bez ohledu na to, kde na světě byl vyroben, je už zcela bězný.

PECOM

V dnešní době nestačí automatizace jednotlivých komponentů tiskového procesu (manažerský informační systém, moduly přípravy zakázek, řízení běhu zakázky, atd.). Tyto komponenty musí být integrovány do jednoho celku a být schopny vzájemné komunikace, která zajistí jejich spolupráci, minimální ztráty a potřebnou kvalitu produkce.

Patří k nejpropracovanějším řídícím systémům pro archové a kotoučové tiskové stroje. Zkratka PECOM znamená Process Electronic Control, Organisation and Management. Z tohoto nazvu jsou odvozeny 3 subsystémy PEC přímo řídí parametry tiskového procosu a je dále propojen na sybsystémy PEO organizace tiskového procesu a ten potom na subsystém PEMvrcholového řízení. Jedná se tedy o globální systém organizace , což je hlavní předností oproti konkurentům. Firma Man-Roland zavádí automatizace a řídí prvky do tiskového procesu od roku 1972.

Úroveň PEC

Základ řídícího systému. Jsou v ní zahrnuty tiskové stroje se všemi řídícimi a regulačními prvky a funkcemi. Ovládání všech funkcí je integrováno v řídících konzolách. Existují tři druhy konfigurace této úrovně - pro archový tisk, komerční kotoučový tisk a novinový tisk.

Úroveň PEO

Funkce související s technickou přípravou jednotlivých zakázek. Zde se získávají všechny přednastavovací parametry jako řežim zakázky, formát, vedení papíru, hodnoty množství přívodu barev a další.. Dále se zde tyto parametry zpracovávají k použití pro vlastní tisk zakázky. Příprava zakázky se provádí na centrální pracovní stanici TPP (Technical Press Preparation), která navíc slouží jako server centrální dataváze. Všechna data předchozích zakázek jsou přístupná pro opravy, hodnocení kvality a případně opakování tisku. Intervace na data z prepressu umožňuje získávat potřebné údaje z předtiskových operací, interface na PEM umožňuje této úrovni záskávat data z nižcích úrovní.

Úroveň PEM

Zahrnuje administrativní činnosti tiskárny a pracuje se zde s programy podnikových

Řízení barev

Tato funkce je součástí všech moderních tiskových strojů. Tyto stroje jsou obvykle vybaveny děleným nožem berevnice, což umožňuje kromě řízení barev v celé šíři formátu tiskového archu také tzv. zónové řízení barev. Podstata řízení spočívá v regulaci množství barvy, které se dostane na duktor, lízač, a roztírací válec, což se děje nastavením kroku doktoru pro celou šíři formátu archu a nastavováním akčních členů (např. dávkovací válečky u tiskových strojů firmy Heidelberg) regulujících množství barvy pro jednotlivé zóny barevnice. Funkci řízení barev dělíme na dvě části. Jsou to přednastavení kroku duktoru a zón barevnice. Funkci řízení barev děláme na dvě části. Jsou to přednastavení kroku duktoru a zón barevnice před tiskem a vlastní automatické řízení během vlastního tisku.

Řízení soutisku