Dokončovací výroba a části knihy, základní knihařské práce


Dokončovací zpracování tiskoviny je závěrečnou etapou - z této etapy vychází konečný výrobek. Tiskový arch, který dosáhneme po vytištění je třeba nějakým způsobem upravit tak, aby výsledný vzhled tiskoviny splňoval přesně požadavky zákazníka.


Proces Archová / Kotoučová výroba Výroba bloku Výroba knižních desek Konečná úprava
Úseky dokončovací výroby Řezání
Skládání
Vázání knih
Příprava výroby a jednotlivých operací
Snášení
Spojování
Ořez
Oblení
Barvení
Spojování součástí
Řezání materiálů
Spojování desek
Výzdoba desek
Kulacení rohů
Kompletace
Tvarování
Dokončení
Balení produktů

Různé dokončovací práce - řezání, perforování, skládání, mohou být i náročné - zhotovování tuhých knižních vazeb.
Řezání / Skládání / Šití / Lepení / Výsek, bigování / Zušlechťování (speciální operace) laminace, ražba fólií

Je nutné arch nejprve složit, tím získáme složku, neboli knihařský arch, pak složky sloučit do knižního bloku

= falcování, např. u mapy

Ke sloŽkám se přípojují další náležitosti výrobku, například barevné přílohy vlepované, skládané aj.

po úplné kompletaci musíme tento knižníblok spojit v pevný celek a ten pak opatřit deskami, obálkou, přebalem, zabalit

Řezání

Nejčastější operace v dokončovacím zpracování. Papír řežeme před tiskem na formáty nebo ořezáváme výslený produkt.

Řezání je základní operací bez nějž se neobejde žádný tiskařský proces.

Nejjednodužší kolečkové řezačky - do kanceláří apod.
Pákové řezačky
Jednonožové řezačky - v praxi nejrozšířenější a jde o základní vybavení tiskárny. - inspirace gylotínou

Výseky

např. Puzzle

Lakování a laminování

Laminování a lakování je velmi používaným druhem finální úpravy tiskovin.

[Související: Lakování a laminace]