Papír I.


Před papírem se používaly hlíněné, dřevěné a voskované destičky, papyrus, pergemen. Základní surovinou pro výrobu papíru je dřevo.


Historie

Před papírem se používaly hlíněné, dřevěné a voskované destičky, papyrus, pergemen.

Je znám 5 000 let. Papyrus se získával z krojklané rostliny papyrus bot (šáchor papírodárný - jeho stébla až do roku 1100 n. l.). Princip spočívá v kolmém kladení na sebe pruhy lýka této rostliny a zaklížení její vlastní šťávou, tyto pruhy dosahovaly délky 6 - 10m a šíře 20 cm. Navinovaly se do svitků označovaných názvem rotulus. Papír byl vynalezen v Číně r. 105 n.l. První papírna u nás byla v Chebu. První papírenský stroj byl ve Francii v roce 1790.

Složení papíru vlaknovina, plnidla, klížidla, barviva

Toaletní papír se vyrábí stejně jako klasický, jen s nižší plošnou hmotností :). Krepuje se, aby byl měkčí

papír - p. h. do 150 g/m2
karton - p. h. 150–250 g/m2
lepenka - p. h. nad 250 g/m2

Vláknovina

Jako surovina se používá: dřevo, sběroý papír, jednoleté rostliny.

Vláknitá surovina (dřevo). Suroviny pro výrobu vláknoviny

 • jehličnany (softwood)
  smrk, borovice - delší vlákna, lehčí stěny buničiny, dlouhovláknitá buničina
 • listnáče (hardwood)
  osika, buk, topol - kratší vlákna, silnější stěny buničiny, krátkovláknitá buničina

Chemické složení

 • dřevo nízkomolekulární látky organické látky
 • 3 - 10 % anorganické látky
 • makromolekulární látky polysacharidy 70 % celulóza, hemicelulóza
 • 90 - 97 % lignin 20 - 30 %, 40 - 50 %, 20 - 30%

Celulóza - hlavní složka dřeva, obsažena v buničných stěnách, polysacharid (C6H1005)n

 

Výroba vláknin ze dřeva

Mechanický způsob

 • dřevovina, výtěžek 93 - 98%
 • obsahuje lignin, ten způsobuje žloutnutí papíru
 • použití: méně kvalitní papíry, výroba lepenek
 • vlákniny ze dřeva uvolňovány mechanickou cestou bez chemické změny pomocí brusného kamene

Chemický způsob

 • buničina, výtěžek 40 - 65%
 • dřevo rozsekáme na malé štěpky, vaříme v chemických roztocích, tím se rozpustí doprovodné látky, potom vyprání, zbyde celulózové vlákno
 • existují dva způsoby výroby buničiny chemickou cestou:
  • sulfátový (NaOH + NA2S (3:2) + štěpky) => vznikne buničina + sulfátový výluh
   • převažující způsob buničiny
   • lze zpracovávat všechny druhy dřeva
   • výborná pevnost
  • sulfitový (štěpky + Ca(HSO3)2) => vznikne buničina + sulfátový výluh
   • využití sulfitového výluhu je krmivo pro dobytek a hnojivo (zpracovávání smrkového dřeva nebo listnáčů bez obsahu pryskyřice)

Kombinovaný způsob

 • polobuničina
 • dřevo se nejprve částečně (teplem) rozloží, následuje mechanické rozvláknění, je snažší, používá se štěpek
 • a) termochemická vláknina (TMB) - způsob páry na 100%, zpracovává se v rafinériích
 • b) chemomechanická vláknina (CMB) - působení chemikálií (t < 100°C), zpracování v rafinérech
 • c) chemitermomechanická vlákna (CTMB) - chemikálie se předávají do štěpek před pařením nebo v průběhu předpaření při teplotě nad 100°C, zpracování v rafinérech, vlastnost blízké chemickým buničinám.

2. Plnidla

 • Jsou nejdůležitější pomocnou látkou.
 • Funkce: snižují průsvitnost papíru, zlepšují hladkost, zvyšují objemovou hmotnost, zlepšují přijímavost tiskových barev, zvyšují bělost.
 • Kaolin, Oxid titaničitý, Síran barnatý, Uhličitan vápenatý

 • Nevýhoda: snižují pevnost a stupeň zaklížení.

3. Klížidla

Slouží proti rozpíjení tiskových barev nebo inkoustu.
Druhy klížení:

 • povrchové - namáčení papíru v klížidle
 • klížení v látce - přidávání klížidel do papíroviny

Původní klihy byly vyráběny z kůže a kostí hospodářských zvířat (měknou ve vodě), později kaseinu (vodovzdorný), a zhruba od druhé třetiny 20. století také z umělých pryskyřic.

4. Barviva

 • Papír můžeme nechat neobarvený, tónovat ho nebo ho sytě obarvit.
 • Druhy barvení:
  • povrchové
  • barvení válce

Pigmenty

titanová běloba, zinková běloba, kaolin, uhličitan vápenatý,síran barnatý, satinová běloba

Formáty papíru

A4 - 210 × 293mm

Formát papíru se dá určit vzorcem:
An = x × √2*x mm


Související

Papír II,

Externí zdroj – Jak se co dělá: Papír

Foto – stevepb (Public Domain)