Vlhčící a barevníková soustava u konvenčního ofsetu


Ofsetový stroj jehož součástí je barevníková a vlhčící soustava. Vlhčící soustava má za úkol nanášet na tiskovou formu a tiskový roztok, barevníková soustava barvu. Barva a vlhčící musí být v rovnováze a to hlavně bezvodého ofsetu.


Vlhčící zařízení

Jeho úkolem je nanést na povrch celé tiskové formy rovnoměrně vlhčící roztok. Při tom dochází k přenesení části vlhčícího roztoku do barevníku a zajišťuje se stabilní emulze. Po dosažení rovnováhy barva, vlhčící roztok, nesmí docházet k jejímu kolísání.

Vlhčící roztok

 • Odpěňovače
 • Alkohol
 • IPA (Isopropylalkohol)
 • pH regulátory
  • pH < 7; pH je kyselé – lepší tisk
  • pH > 7; pH je zásadité – slepá forma
 • fungicidy (hubí plísně)
 • inhibitory / biocidy (hubí bakterie)
 • antikonziční látky – zabraňují korozi

Základní funkce alkoholových systémů vlhčení

Každé vlhčicí zařízení má v principu plnit dvě cílové funkce. První spočívá v tom, aby netisknoucí místa zůstala bez barvy, to znamená, že tato místa budou smáčena vlhčicím prostředkem. Druhá cílová funkce zajišťuje, aby byla vlhčicím prostředkem vytlačena eventuální barva, nanesená na netisknoucí místa. Jednodušeji řečeno – barva musí být z netisknoucích míst smyta.

Je známo, že tyto hlavní úkoly plní také konvenční vlhčicí zařízení. Musí tedy existovat ještě jiné důvody, proč přináší použití alkoholu výhody. Jsou jimi zejména jemné dávkování vlhčicího prostředku k dosažení sytosti barev, rovnoměrné nanášení vlhčicího prostředku na tiskovou formu a rychlá reakce na zásahy tiskaře.

Technologie ofsetoveho tisku s vlhčením

Barevník

Barevník bývá temperován (duté válce s protékající kapalinou).

Skládá se z barevnice, jehož součástí je válec zvaný DUKTOR. Jehož otáčky lze regulovat a k němuž je přistaven segmentovaný nůž (dělený) - tím lze regulovat barvu v zónách odtud ZÓNOVÁ BAREVNICE.

Dalším válcem v barevníku je tzv. LÍZAČ (klinkač). Přivádí barvu do barevníku, kde dochází k jejímu štěpení a kde se rovněž vytváří zásoba barvy.


S touto otázkou souvisí: Korektury a korekturní znaménka

Foto – PublicDomainPictures (Public Domain)