Signmaking a reklamní tiskoviny


Signmaking je výraz převzatý z angličtiny, volně přeloženo jako "výroba reklamy" nebo "reklamní tvorba". Patří sem především tvorba řezané, venkovní, světelné či velkoplošné reklamy nebo orientačních systémů, ať už venkovních či vnitřních, ale také sem lze zařadit malbu na fasády nebo plastickou reklamu.


Specifika reklamní agentury

Jejim cílem, je správně provést reklamní kampaň. Ta musí zahrnovat nejen charakter firmy či značky, ale mnoho dalších aspektů. Nejdříve musím zjistit informace o značce, produktu a konkurenci (přímé i nepřímé), aktuální tržní situaci apod. Následně se vyracuje strategický plán, tzn jednotlivé kroky, načasování. Měření efektivity. Při tvorbě billboardů, musíme vzít v potaz velikost a čitelnost písma, jeho umístění, délku sdělující zprávy atd. 20-70 dpi. Přečtení do 3s.

Hlavní obory signmakingu

Zaměření signmakingu je velice široké a různorodé. Obory lze dělit podle nejrůznějších kritérií (formát, způsob výroby, druh aplikace atd.).

Mezi hlavní kategorie signmakingu patří tyto následující:

 • velkoplošný tisk
 • světelná reklama
 • celopolep
 • gravírování
 • popis laserem
 • pískování
 • řezaná reklama
 • orientační, informační a výstavní systémy
 • prostředky podpory prodeje (POP)
 • potisk materiálů
 • nafukovací reklama
 • 3D reklama
 • podlahová reklama
 • sítotisk
 • tampónový tisk
 • personalizovaná reklama
 • flock
 • výšivky
 • ražba za horka
 • laminování
 • smaltování

Používané tiskové techniky

Ofset

Vhodný především k potisku papíru, kartonů, vlnitých lepenek a podobných materiálů.
Je rentabilní v řádu tisíců kusů. formáty B0

Sítotisk

Potisk velice široké palety nejrůznějších materiálů se savým i nesavým povrchem, od papíru přes nejrůznější plastové fólie, textilní materiály. Až po sklo a kovové nebo dřevěné desky. Je třeba pro každou barvu zhotovit tiskovou formu, tedy síto. Je rentabilní v rozmezí přibližně od 20 do 2 000 kusů. Maximální formát 300 x 400 cm.

Digitální ink-jetový tisk

Počet v rozmezí od jednoho do dvaceti kusů. Nejvýhodnější tisková technika. Potisk jak flexibilních médií v rolích i arších, tak i pevných médií, jako jsou například plastové nebo dřevěné desky.

Nevyžaduje žádnou fyzickou podobu tiskové formy, ale grafický obraz je vytvářen tiskovými hlavami dodávaných tiskárně RIPem.
Podstata digitálního ink-jetového tisku spočívá v nastříkávání mikroskopických kapiček barevných inkoustů z tiskové hlavy na příslušnou podložku:

 • Klasický: Inkousty na vodní bázi, pouze pro potisk povrchově upravených médií, kterou jsou schopna inkoust absorbovat a fixovat.
 • Solventní inkousty: ředidlové inkousty. Větší možnost potisku i neupravených médiía PVC.
 • Inkousty utvrzované UV světlem: Bezproblémový tisk na širokou škálu plastů, skla, dřeva, kovu, lepenky. Utvrzovací UV lampa je obvykle zabudována přímo na tiskové inkoustové hlavě plotru.
 • Ekosolventní inkousty: Možnost potisku médií se speciální povrchovou úpravou.

Mezi velkoformátové počítáme obvykle digitální ink-jetové tiskárny od tiskové šíře 1 500 mm výše. V současné době jsou tyto tiskárny nabízeny s tiskovou šířkou i více než̌ 5 metrů. Tiskovou délku limituje návin potiskovaného materiálu na roli. Jsou minimálně čtyřbarvové (CMYK), ale většinou jsou dnes dodávány v šestibarvovém (+Lc +Lm) nebo vícebarvovém provedení.
Například umístění interiérové aplikace ve výloze, do které intenzivně svítí slunce nutné řešit buď použitím inkoustů s odpovídající UV stabilitou, nebo překrytím tisku UV laminovací fólií.

Typy reklamní produkce

Billboard

Nejběžnější aplikace velkoformátového tisku. Vetšinou se používá speciální billboardový papír (jednostranně natíraný) nebo samolepící fólie.
Skládán buďto z jednotlivých archů (24x A1) nebo tištěn na velkoformátové tiskárně kdy tvoří jeden celek.

Rozšířený typem reklamy, tištěny digitálně/sítotiskem/ofsetem.

Tiske se na billboardový papír, nebo samolepící.

Bývají tištěny v pruzích, které se následně slepují.

U billboardu lze volit i celoreflexní úpravu, laminace jako prostředek ochrany i UV laminaci jako prostředek ochrany.

Standartní rozměr Eurobillboardu je 510 x 240 cm.

 


Bigboard

Větší aplikace než billboard. Používá se obdobný materiál a technologie.


Megaboard

Největší aplikace velkoformátového tisku (více než 10x4 metry). Obvykle z vinilové tkaniny nebo síťoviny, ze samolepící PVC fólie, vlajkové tkaniny nebo plátna. Jednotlivé pásy se lepí nebo svařují.


Podlahová reklama

Bývá umístěná na podlahách, prakticky v každém obchodním středisku. Bývá vyrobena ze speciální papírové folie.

Tyto fólie jsou potištěny a mají protiskluznou úpravu. Výsledná folie se potom lepí na podlahu. Tento typ reklamy je velmi účinný.


Světelná reklama:

Mezi nejpoužívanější tiskové techniky pro vytváření velkoplošných aplikací patří ofset, sítotisk a digitální tisk konkrétně tisk ink-jetový.

Patří sem takové druhy reklam, jejichž součástí je světelný zdroj (zářivky nebo neonové trubice), který reklamu prosvětluje, nasvětluje nebo podsvětluje. Jedná se tedy o velkoplošné světelné nápisy, názvy firem a reklamní loga, neonovou reklamu, kovové znaky s podsvětlením, reklamní pylony a totemy, menuboardy (McDonald´s, KFC atd.) a další reklamní objekty.

Tyto druhy velkoplošných reklam jsou vyráběny většinou z plastů a hliníku. Reklamní plochy jsou prosvětlovány zářivkami a neonovými trubicemi. U reklam nasvětlených se používají také výbojkové reflektory s úsporným provozem.

Světelné poutače patří mezi běžné druhy světelné reklamy. Grafický motiv může být vyroben digitálním tiskem na průsvitné fólii, řezáním do průsvitných fólií i dalšími technologiemi. Vnitřní světelný zdroj tvoří většinou zářivky, mohou být použité také neonové trubice. Monumentálního efektu dosahují také tvarová písmena, která jsou vyráběna většinou z ušlechtilých kovů (nerez) a mohou být nasvětlena, prosvětlena nebo podsvětlena. Používá se také zarámování mezi neonové trubice.

Gravírování

Gravírování je v podstatě mechanické rytí do povrchu různých materiálů. Jedná se o speciální technologii frézování povrchu materiálu pomocí frézové hlavy malého průměru. Je to vlastně zdobení povrchu předmětů rytím grafických motivů. Může se provádět pomocí frézy nebo rytím diamantovým hrotem. I v polygrafii se dříve uplatňovalo gravírování, kterým bylo zhotovováno plakátové písmo pro techniku knihtisk. V současné době se gravírování provádí prostřednictvím gravírovacích plotrů řízených počítačem. Obliba gravírování v signmakingu neustále roste. Používá se zejména o způsob zdobení dárkových reklamních předmětů, gravírování do sendvičových materiálů při zhotovování orientačních tabulí a dalších druhů reklamy.

Popis laserem

Jedná se vlastně o jiný druh gravírování za použití laserového zdroje. Tato technologie vznikla v USA původně pro vojenské účely. Používají se lasery s oxidem uhličitým a nebo diodový laser. Světelný paprsek vysoké intenzity je usměrňován optickou soustavou a komprimován. Obě třídy laserových technologií mají rozdílné použití. Laser CO2 působí pouze v malé hloubce a používá se u materiálů s menší hustotou (dřevo, guma, umělý kámen, sklo, kůže, plasty, hliník), diodový laser naopak vyžaduje materiály s větší hustotou (kovy a pokovené plasty).

Pískování

Technologie pískování byla převzata ze strojírenství. Je to způsob opracování povrchu materiálu otryskáváním kalibrovanými částicemi speciálního písku za pomoci stlačeného vzduchu. Takto lze upravovat povrchy materiálů plošně i lokálně. U lokálního působení se používá šablony zhotovené na řezacím plotru do plastové fólie.

Mezi nejčastěji pískované materiály patří zejména sklo, kámen a kovy. Pískováním lze dosáhnout i velmi jemných kontur, řádově 0,1 mm, pískovat lze také polotónově za pomoci rastru.


Řezaná reklama

Patří v signmakingu mezi nejběžněji používané technologie. Původně bylo řezání prováděno ručním způsobem, v současné době výhradně pomocí řezacích plotrů a samolepících fólií. Řežou se výhradně pérové motivy, používané v interiérech i v exteriérech.

Samolepící fólie jsou dodávány v široké paletě barev a v různém materiálovém provedení, zejména jako kalandrované nebo lité, obvykle z PVC. V současné době je PVC nahrazováno ekologickým nonPVC, přesněji vrstveným hydrokarbonátem. Povrchová úprava je obvykle lesklá nebo matná.

Samolepící fólie se rozdělují do kategorií podle požadované životnosti (výdržnosti v exteriéru nebo v interiéru) na tři skupiny:

 • krátkodobé (životnost do 3 let) – dodává se asi 50 barevných odstínů v lesklém nebo matovém provedení, délka návinu 50 m pro pestré fólie, 250 m pro bílou a transparentní fólii, použití je zejména ve výtvarnictví a všude tam, kde je požadavek nízké ceny a krátké životnosti
 • střednědobé (životnost do 5 let) – dodává se asi v 60 barevných odstínech, které jsou barevně stálé a také jejich lepivost je stálá. Používají se například na dopravní prostředky, dodávány jsou zejména v lesklém provedení
 • dlouhodobé (životnost přesahující 5 let) – dodávají se v 60 odstínech, jejich vlastnostmi je stálobarevnost, měkkost a dobré kopírování i nerovných povrchů, velmi dobrá zpracovatelnost. Použití na karosérie automobilů atd.

Řezaná reklama se vyrábí prostřednictvím řezacích plotrů. Po založení samolepící fólie do stroje se na ni přiloží držák se speciálním řezacím nožem. Podle pokynů počítače se nůž posouvá po fólii, zvedá se nebo dosedá a tím vzniká řezaný motiv. Řezací nůž je tvořen jehlou s na konci vybroušeným břitem. Používají se většinou válcové plotry, kde se v jedné ose pohybuje fólie a ve druhé se pohybuje řezací nůž.

Existují i deskové plotry, kde je materiál pevně uchycen na pracovní ploše stroje. Jsou však dražší a vyplatí se pouze pro specializovanou výrobu a nestandardní materiály. Podle způsobu vedení řezacího nože rozlišujeme plotry s vlečeným nožem a s tangenciálním nožem. Tangenciálně vedený nůž vytváří přesnější řez než vlečený. Rychlost řezu je u moderních plotrů okolo 1 m/s. Důležitým faktorem řezu je jeho přítlak, který musí umožnit provádět řez pouze v samotné fólii a nikoliv v nosné podložce.

Velkoformátový tisk

Oblast velkoformátového tisku se dělí na tři segmenty:

 • Technická oblast: stále stejný účel - výtisk prezentuje myšlenku nebo výrobek a plní funkci zobrazovacího zařízení
 • Oblat signmakingu
 • Fotografickou oblast

Za velkoformátové tiskárny se považují ty, jejichž tisková šířka je větší než jeden metr. Mezi velkoformátové nosiče reklam zhotovené některou z tiskových technik patří zejména billboardy a megaboardy. Zařazují se sem ale také reklamy na dopravních prostředcích, informační tabule, podlahová reklama a další velkoformátová reklamní produkce.

Mezi velkoformátové nosiče reklam zhotovené některou z tiskových technik patří zejména billboardy a megaboardy. Zařazují se sem ale také reklamy na dopravních prostředcích, informační tabule, podlahová reklama a další velkoformátová reklamní produkce.

Velkoformátový tisk je možné realizovat několikerým způsobem. Je to ofsetová technologie, sítotisk a digitální tisk, respektive velkoformátová tiskárna. Ofsetem je možné tisknout i formáty B0, sítotiskem maximální formát 300 x 400 cm, velkoformátovými tiskárnami se tisk uskutečňuje na substráty v rolích od šířky 1 m do šířky 5 m v libovolné délce odpovídající návinu na roli. Za velkoformátové tiskárny se považují ty, jejichž tisková šířka je větší než jeden metr.

Pro málonákladový tisk v signmakingu jsou v současné době využívány zejména digitální tiskové technologie, respektive velkoformátové tiskárny. Tiskne se barvami CMYK. Důvodem nasazení digitálních technologií, zejména ink-jektového tisku, je zejména snadnost obsluhy, dokonalý vzhled, prakticky neomezený formát, možnost použití trvanlivých substrátů a v neposlední řadě také relativně příznivá cena.

Potiskovat lze širokou škálu materiálů počínaje papírem, přes plastové fólie, síťovinu, plátno a plachtovinu až po kobercovinu.

Velkoformátové tiskárny pro signmaking pracují na různých principech

 • piezoelektrický tisk kapalným inkoustem nebo tuhým voskem
 • termální ink-jetový tisk
 • sublimační tisk umožňující fotorealistickou kvalitu tisku
 • termotransferový tisk
 • aerosolový tisk (airbrush) tisknoucí akrylátovými barvami, např. na fasády staveb
 • elektrostatický tisk

Mezi nejznámější výrobce velkoformátových tiskáren pro signmaking jsou zejména Vutek, NUR, Roland, Mutoh a Scitex.


Související

Tampónový tisk, Digitální tisk