Zušlechťování tiskovin


Rozumíme tím technologické postupy, které zlepšují užitné vlastnosti a většinou i estetický vzhled. Množství tiskovin, jejíž povrch je takto upravován se ve světě neustále zvyšuje. Účelem bývá ochrana povrchu tiskovn proti poškození oděrem a zlepšování jejich estetiky zvýšeným leskem i zvýrazněním barev. Různé způsoby zušlechťování lze kombinovat a sofistikovaně využívat pro dosažení co nejefektivnějšího vzhledu a funkčních vlastností. Zušlechťování tiskovin zahrnuje technologie laminování a voskování tiskovin, holografii, fóliový tisk a slepotisk.


Lakování a laminování

Laminování a lakování je velmi používaným druhem finální úpravy tiskovin.

[Související: Lakování a laminace]

Slepotisk

Reliéfní ražba (blind stamping, blind blocking)

 • slepecký tisk - Reliéfní ražba bez použití barvy, která s využitím slepeckého písma umožňuje nevidomým osobám četbu textu pomocí hmatu
 • slepotisk je vytváření trojrozměrného reliéfu za použití tlaku prostřednictvím rytých reliéfních raznic (matrice + patrice) bez aplikace barvy nebo folie
 • tímto způsobem je vhodné realizovat spíše větší plochy nikoli tenké linky, na nichž efekt tolik nevynikne
 • aplikuje se na tiskovinách, u kterých je kladen nárok na vysokou kvalitu a originalitu
 • patrice musí být totožná s matricí, proto se používají techniky přesného zhotovení duplikátu matrice z plastu = speciální
 • formovací hmoty, která se po vykopírování matrice vytvrdí
 • matrice pro ražbu slepotiskem se zhotovují ručním rytím do ušlechtilých kovů – bronz, ocel, mosaz (mosaz je nevhodnější-dobře se opracovává a po zahřátí dlouho udrží teplotu)
 • technika je poměrně náročná na vybavení, protože potřebujeme větší počet nástrojů různého tvaru a dekoru
 • Kolek - Knihařský nástroj vyrobený ze železa nebo mosazi, který po zahřátí sloužil k ručnímu vytlačování drobných motivů do vlhké usně na deskách vazby. Pro výzdobu slepotiskem byl zvolen otisk pozitivní (kresba kolku vystupovala plasticky ze zatlačené podložky), jako podklad pro zlacení sloužil otisk negativní. Obdobné náčiní menších rozměrů je nazýváno tlačítko
 • slepotisk lze aplikovat na různé druhy papírů, standardně o gramáži 80 až 300 g/m2, ale je možno použít až do1 000 g/ m2 až do formátu B1
 • dnes se slepotisk používá na různá papírová přání, na vizitky pro zdůraznění loga, na etikety nebo na kožené předměty jako peněženky, kožené desky nebo aktovky a ještě stále ale mnohem méně na výzdobu knižních desek
 • často se také používají materiály s termoefektem, kde nasazení slepotisku zvyšuje efektnost výsledného tiskového produktu. U těchto materiálů totiž dochází vlivem zahřátí k výraznému ztmavnutí i o několik odstínů, a tak i bez použití barvy vznikají barevně viditelné efekty. S těmito materiály se setkáváme například při zpracování firemních materiálů, jako jsou navštívenky, obálky apod.

Fóliový tisk

 • horká ražba - technologie, při které působením tepla dochází k přenosu metalické fólie na požadovaný materiál-vzniká tak atraktivní motiv s kovovým povrchem, jehož nelze dosáhnout běžným tiskem
 • nejčastěji používaná zlatá a stříbrná fólie se vyrábí v různých odstínech, v lesku i matném provedení
 • ražba s fólií se používá pro zvýraznění plošných motivů a log a k jejímu vytvoření je zapotřebí raznice
 • strukturovanou raznicí může ražba s fólií imitovat hologram, ale lze pracovat i s holografickou fólií
 • ražba s folií se prosazuje zejména proto, že poskytuje nejširší možnost výběru nejrůznějších barev či povrchů. Navíc se můžeme setkat také s aplikací speciálních fólií, jež se často využívají například pro vytvoření bezpečnostních prvků. U tohoto druhu ražby lze aplikovat i kombinaci s vysokoreliéfní ražbou, s níž se dají vytvořit velmi plastické motivy.
 • ražební folie se skládají z nosné podložky (papír, polymer), lehko tavitelné voskové lakové vrstvy, pigmentové a ochranné adhezní vrstvy. Účinkem zvýšené teploty se aktivuje adhezní vrstva a zabezpečí pod tlakem spojení pigmentové vrstvy s materiálem. Roztavením voskové nebo lakové vrstvy se umožní oddělení od nosné folie, její zbytky pak chrání pigmentovou vrstvu před poškozením
 • v poslední době se objevuje nový typ ražby, a to ražba bez razníků (tzv. dieless). Jde o technologii založenou na použití velice jemné kovové fólie. Používá se především ve flexotisku, kde je požadovaný motiv nejprve natištěn speciálním lepidlem, na němž poté ulpí právě tato speciální fólie, čímž opticky vzniká dojem fóliové ražby

Lentikulární technologie

[Související: Lentikulární technologie]

 • princip lentikulárního efektu spočívá v tom, že speciálně upravený, „rozstříhaný“ obraz je pozorován přes arch plastové fólie, jež má na povrchu své lícové strany takzvaný čočkový rastr
 • to znamená, že její povrch je zformován do desítek drobných rovnoběžných čoček válcovitého tvaru, jejichž počet na palec délky (lpi) je označován jako rozteč (pitch)
 • každá z těchto čoček má ohniskovou vzdálenost rovnou tloušťce čirého plastu a zvětšuje pouze velmi úzký proužek obrazu umístěného pod ní
 • jakmile dojde ke změně úhlu pohledu pozorovatele, přesune se ohnisko, čočka zvětší jinou část proužku obrazu a pozorovatel vidí jiný motiv
 • lentikulární obraz tedy patří mezi takzvané autostereoskopické jevy, které člověku zprostředkovávají třírozměrný obraz bez použití speciálních brýlí

Holografie

[Související: Holografie]

Laserem vývořený obraz, který po dopadu světla vyvolává dojem trojrozměrného obrázku nebo jiného vzoru. Proces snímání hologramu je nesmírně složitý a vyžaduje nejvyšší míru přesnosti, která je měřena na desetitisíciny milimetrů, což zaručuje laserová technologie pracující na principu optické lavice, která je umístěna na betonovém stole. Při vlastní expolici nesmí být v místnosti přítomen člověk, aby bylo zabráněno vibracím. Všechny stroje před vlastní expozicí by se měly nechat 24 hodin "vyklepat" (až se veškerá optika pohybově zcela ustálí). Vlastní expozice trvá přibližně jednu hodinu.

Povrch hologramu je tvořen velmi přesnou soustavou mikroskopických vrypů v rozlišení až 1400 čar/mm, to odpovídá rozlišení až 85000 dpi.

Použití hologramů v praxi:

reklama a umělecké předměty, etikety, ochranné prvky (bankovky, karty, vstupenky...) obaly luxusních výrobků, ochrana v dokladech (občansků průkaz, pas, řidičský průkaz...)


je to metoda zobrazení trojrozměrného efektu na dvojrozměrném nosiči

Z hlediska aplikace rozlišujeme:

 • obrazové hologramy (display); master
 • ražené hologramy-aplikované horkou ražbou nebo ve formě samolepících etiket
 • ochranné bezpečnostní prvky-proužky na bankovkách, mikrotečky, zrcadlové plochy se skrytým nápisem a pohybové objekty
 • holografické difrakční fólie-jako obalový materiál, nosná podložka je z polyesteru, papíru a pod.

Podle způsobu záznamu a rekonstrukce:

 • transmisní-viditelné pouze při monochromatickém záření (laser)
 • reflexní-„černobílé“, pozorovatelné při denním světle

Z hlediska prostorového charakteru:

 • 3D-zobrazují skutečné trojrozměrné předměty
 • 2D/3D-kvazitrojrozměrné
 • 3D+2D-trojrozměrné hologramy s dvojrozměrnými nápisy
 • 2D-různá proměna barev v různých částech obrazu, ale bez prostorového dojmu
 • 2D/4D- rotující 3D obrázky nebo měnící se fáze obrazu, děje se tak pomocí čočkového rastru, kde lze docílit až 300 fází pohybu

Z hlediska barevnosti:

 • jednobarevné hologramy-„černobílé“, pozorovatelné v laserovém světle
 • dvou a vícebarevné-vznikají holografickou dvojexpozicí, maskováním
 • duhové (rainbow)-jedná se o kopírování originálního hologramu přes úzkou horizontální štěrbinu-zachovává si horizontální
 • paralaxu a obraz se mění v aspektrálních barvách
 • v reálných barvách-nutnost použití 3 laserů-RGB

Postup výroby hologramů pro aplikaci ražbou:

klasický: předloha-master-kopírování do fotorezistu-výroba niklové matrice-ražba do termoplastu-dokončení elektronová litografie: digitální předloha.elektronový litograf, kterým zhotovím matrici-ražba-dokončení

 

{výroba masteru: dokreslete si tu asi obrázek, toto do počítače fakt překreslovat nebudu}

 

 • dostatečně široký svazek monochromatického laserového záření je rozdělen polopropustným zrcadle na dva svazky
 • jeden jde skrz zrcadlo na objekt, od objektu se odrazí a jako objektový svazek dopadá ve formě vlnoploch na fotografickou desku, druhý (referenční) je od objektu odkloněn a v nezměněné podobě dopadá na tutéž fotografickou desku, která má vysoké rozlišení
 • jestliže dopadnou objektový a referenční svazek s fázovým rozdílem celé vlnové délky, jejich účinek se zesiluje
 • jestliže dopadnou s jiným fázovým rozdílem, jejich účinek se zeslabuje nebo mizí úplně
 • takto jsme zhotovili master, který má podobu tmavých plošek a čar a pozorováním u něj nemůžeme odvodit podobu objektu-obraz však můžeme rekonstruovat: (tady patří další obrázek)

 

{výroba masteru: dokreslete si tu asi obrázek, toto do počítače fakt překreslovat nebudu}

 

 • když dám laser o stejné vlnové délce jako byl použit pro záznam do stejného úhlu jako referenční svazek a podívám se přes master, objekt uvidím (zdánlivý obraz v místě, kde se skutečně nacházel)
 • obraz má vertikální i horizontální paralaxu

Související

Lakování a laminace Hologramy